Νέες Τεχνικές
ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (MIS-TKA)

Η αρθρίτιδα γόνατος αντιμετωπίζεται χειρουργικά με επιτυχία 98% και με επιβίωση των προθεμάτων στην δεκαετία με ποσοστό 95%. Η συνηθισμένη τεχνική της ολικής αρθροπλαστικής του γονάτου (Τotal Κnee Αrthroplasty –ΤΚΑ) περιλαμβάνει μία τομή 16-30 εκ.

Περισσότερα
 
Ολική αρθροπλαστική ισχίου με ελάχιστη επεμβατική μέθοδος

Ολική αρθροπλαστική ισχίου με πολύ μικρή τομή(MIS - Minimal Invasive hip arthroplasty)

Κάθε χρόνο πάνω από ένα εκατομμύριο αρθροπλαστικές ισχίου συνολικά εκτελούνται σε όλο τον κόσμο. Έχουν προταθεί και έχουν γίνει διάφορες προσπελάσεις προκειμένου να γίνει με επιτυχία το χειρουργείο αυτό. Τα τελευταία χρόνια είχε δωθεί μεγάλη έμφαση στη διενέργεια του χειρουργείου αυτού με όσο γίνεται μικρότερη προσπέλαση και απώλεια αίματος. Έτσι, επινοήθηκε η (MIS - Minimal Invasive hip arthroplasty), προσθιοπλάγια προσέγγιση από τον Heinz Röttinger, ως μία τροποποίηση της κλασικής Watson-Jones προσθιοπλάγιας προσέγγισης.

Περισσότερα
 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΥΞΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ - PRP)

H χορήγηση (Platelet Rich Plasma, PRP), δηλαδή αυξητικών και όχι μόνων παραγόντων, είναι μια νέα βιολογική τεχνική στην ορθοπεδική και σε άλλες ειδικότητες. Το ανθρώπινο αίμα περιέχει ερυθρά αιμοσφαίρια (Red Blood Cells), λευκά αιμοσφαίρια (White Blood Cells),πλάσμα και αιμοπετάλια. Όταν επέλθει τραυματισμός, ένα από τα πρώτα κύτταρα επισκευής που ταξιδεύουν στην περιοχή της κάκωσης είναι τα αιμοπετάλια.

Περισσότερα