Γαστρεντερολόγοι
Βασιλική Αθ. Αρβανίτη

Τσαμαδού 70 & Γρ. Λαμπράκη
18532 Πειραιάς

Τηλ: 210 4177611
Fax: 210 4177611
Κιν: 697 4352770

http://gastroenterologos-hepatologos.gr/default.aspx