Βλαίσος Μεγάλος Δάκτυλος
Βλαισός Μεγάλος Δάκτυλος(κότσι)

Πρόκειται για παραμόρφωση που αφορά την 1η μεταταρσιοφαλλαγγική άρθρωση του άκρου ποδός (κότσι). Συγκεκριμένα, είναι μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από διόγκωση και παραμόρφωση της άρθρωσης της βάσης του μεγάλου δακτύλου του ποδιού με αποτέλεσμα το μεγάλο δάκτυλο να στρέφεται προς την εξωτερική πλευρά του ποδιού.

Περισσότερα