Η Υγεία μας Σήμερα (Ολική Ορθοπλαστική Ισχύου ALMIS)

Πατήστε το παρακάτω link, για να παρακολουθήσετε την εκπομπή "Η υγεία μας σήμερα", σχετικά με την Ολική Ορθοπλαστική Ισχύου ALMIS

https://www.youtube.com/watch?v=ZFvWdvP4h_w&feature=youtu.be